תגובת צמחים לעיתוי ההשקיה

פרטי דוח המחקר:

לשליחת הודעה פרטית לחוקר/ת, לחצו על השם למטה, ותשלחו ל "טופס יצירת קשר" בעמוד האישי שלו/ה:

שמות החוקרים:

השקיה יעילה המתבטאת בישום מים לקרקע בנפח ובעיתוי אופטימליים מובילה למקסימום משקל יבול ליחידת מים ((Water Productivity. תכנון ממשק השקיה מיטבי תלוי ביכולת להעריך את כמות המים הנדרשת לקבלת יבול מיטבי באמצעות החזרת המים שנגרעו מהקרקע בתהליכי האידוי והדיות (Hanks, 1983). ממשק השקיה כולל קביעה של מנת המים לפולס השקיה ושל מרווח הזמן בין הפולסים כפונקציה של מכלול המשתנים העיקריים: תנאי האקלים, התכונות ההידראוליות של מערכת ההשקיה, מצע הגידול, מין הצמח וגודלו (או צריכת המים שלו). Shani et al. 2004)) מצאו כי ממשק ההשקיה המיטבי כולל הגעה לתכולת רטיבות מיטבית (בדרך כלל גבוהה) באזור בית השורשים במהירות האפשרית, ושמירה על תכולת רטיבות זו במשך כל שלבי הגידול. שמירה על תכולת רטיבות גבוהה וקבועה בבית השורשים מגדילה את זמינות המים לצמח, עקב עומד מים גבוה ומוליכות הידראולית גבוהה יותר בקרקע. ‏דיוק במתן המים, בהתאם לסוג ותנאי הגידול ולתנאי ‏הסביבה בפועל, משמעותי מאוד במצב בו המים ‏להשקיה בעולם כולו, ובישראל ‏בפרט, מהווים גורם מגביל לפיתוח החקלאות. השקיה בעודף היא אחד ‏ממחוללי הזיהום של אגרו-כימיקלים, בסביבה החקלאית והכפרית ‏.

עלייה במליחות מי ההשקיה גורמת לעלייה במליחות תמיסת הקרקע ומקטינה את קליטת המים על ידי ‏צמחים. ‏הקטנה זו, יחד עם רעילות ספציפית של יונים שונים גורמת לפחיתה ביבול. הפתרון ‏המערכתי ‏להשקיה במים מליחים הוא הגדלה של כמות מי ההשקיה. הגדלה כזו גורמת למיהול של תמיסת ‏הקרקע והקטנת ‏רמת המליחות בה, ולשטיפה של המלחים המצטברים בקרקע אל מחוץ לבית ‏השורשים. ‏בנוסף, עלייה במליחות מי ההשקיה גורמת לתוספת של כמות המלחים הכוללת המוספת לשדה ‏ומגיעה בסופו של ‏תהליך למי התהום. עלייה במליחות מי התהום כתוצאה מהשקיה היא אחד התהליכים ‏העיקריים המסכנים את ‏מקורות מי התהום. הפתרון של הגדלת כמות מי ההשקיה במקרה של שימוש במים ‏מליחים מגדיל עוד את כמות ‏המלחים המוספת ומאיץ את תהליך זיהום מי התהום.‏

היות ומטרת השימוש במערכות ‏IOD‏ (Irrigation On Demand) היא העלאת היעילות הכלכלית של החקלאי והקטנת הפגיעה הסביבתית על ‏ידי ‏העלאת יעילות ניצול מי ההשקיה, והיות ובעבודה שנעשתה עד כה במו"פ ערבה דרומית הוכח כי ניתן לשמור על רמת היבול ‏תוך כדי ‏הקטנת השימוש במים, עולה השאלה מה תעשה הקטנה כזו במקרה של שימוש במים מליחים. ‏מטרות העבודה ‏הנוכחית כוללות לימוד של השפעת השימוש בשיטת דגימת פוטנציאל מי הקרקע והשורש ‏ואלגוריתם ההשקיה ‏שפותחו על יעילות השימוש במים ורמת היבול בתנאי מליחות, והתאמות נדרשות בדגימה ‏ובאלגוריתם כתוצאה ‏משימוש במים אלו.

במחקר הנוכחי גודל שום תוך שימוש מערכת ההשקיה מסוג IOD בתנאי מליחות שונים לבחינת יעילות המערכת בתנאים אלה. במסגרת הניסוי יישמנו השקיה בשתי מתכונות: השקיה משקית חד יומית הנקבעת על פי אידוי מגיגית (הנגזר מתנאי אקלים) והכפלה בפקטור גידול, והשקיה על פי אלגוריתם השקיה עצמאי (חלק ממערכת ה-IOD) הפועל על פי ערך סף של עומד באזור בית השורשים.

לדוח המלא הקישו כאן —> קרא עוד

Facebook
Twitter