ביקור מפ"ק קק"ל, ירון אוחיון, 18.08.20

בתאריך 18.08.20, שמחנו לארח במו"פ ערבה דרומית את מנהל מפ"ק, ירון אוחיון.

לירון נלוו מנהל מרחב דרום בקק"ל ויו"ר מו"פ ערבה דרומית – דניאל גיגי, מנהל הייעור – גלעד אוסטרובסקי, מנהלת התכנון – ענת גולד, אחראי מופים בקק"ל – שאול צבן ואורחים נכבדים נוספים.

ראש מוא"ז חבל אילות, ד"ר חנן גינת ומנהל המו"פ, עזרא רבינס, הציגו בפני האורחים מצגת על המו"פ החקלאי ועל איזור הערבה הדרומית כולו.

כמו-כן, נערך סיור בתחנת הניסיונות של המו"פ, תוך שימת דגש על הצגת מחקרי המים – נושא חשוב ומרכזי במו"פ ערבה דרומית.