יום החקלאות בנושא "לאהוב את האדמה" חקלאות מקיימת ומשמרת בחבל אילות, 23.12.21

פרטים נוספים, בקרוב.