יום עיון בנושא אגרווולטאי, 18.05.23

ביום ה', 18.05.23, קיימנו יום עיון בנושא אגרו וולטאי – לגָדֵל בצילה של השמש.

יום העיון אורגן ע"י מו"פ ערבה דרומית, בהשתתפות שני המו"פים השכנים – ערבה תיכונה ורמת נגב.
בפתיחת היום חולקו מלגות "קרן ג'יג'י", ע"ש ג'יג'י סטרום ז"ל, לארבעה חוקרים צעירים מאזור הערבה, עבור מחקרים חדשנים בתחום החקלאות ולמען פיתוח חקלאי בערבה.
רענן אמויאל ממשרד החקלאות נתן סקירה רגולטורית של כל נושא האגרוולטאי, דו שימוש בקרקע והסדרת המחקר החקלאי המשולב בייצור אנרגיה פוטווולטאית.
בהמשך, שבתאי כהן ממו"פ ערבה דרומית ומו"פ רמת נגב ואמנון בוסתן ממו"פ רמת נגב, הציגו את מחקרי החלוץ בתחום האגרוולטאי בארץ ואת המסקנות ממחקרים אלו,
שהניחו את הבסיס למחקרי המשך.
עוד נסקר נושא הקרינה והשפעת הצללת המתקן האגרוולטאי על הגידול שמתחתיו, אופטימיזציה ואפשרות ניהול הצל.
דרול ג'ילט וד"ר מיכל אדלר אגמון הציגו את מחקרי הפיילוט, בשיתוף חברת שיכון ובינוי בערבה הדרומית:
א. פאנלים דו צדדיים אנכיים בגידולי שדה, בשטחי תחנת הנסיונות של מו"פ ערבה דרומית, ביטבתה.
ב. פאנלים מעל פרדס וכרם, בשדות קיבוץ אילות.
עובד יבין מחברת דוראל ובר וייס מחברת סאן אגרי, הציגו כל אחד את התפיסה האגרוולטאית, הנסיון המחקרי והפעילות של החברות אותם הם מייצגים.
ליום העיון הגיעו מעל ל- 80 משתתפים, מכל אזור הערבה והנגב.
תודה רבה לדורית בנט וצוותה ב"אילת אילות" , על הסיוע בקיום יום עיון זה שמהווה את יריית הפתיחה למחקר האגרוולטאי בערבה הדרומית.

להתראות בהמשך!!!