יצאנו לדרך!

בימים אלו הולך ונבנה ניסוי הליזימטר הגדול בעולם! ניסוי שייתן את הכלים לחוקרים, לחישוב מדויק ביותר של מאזן מים.

תנאי האקלים הצחיחים המתאפיינים בהתאיידות של כ- 3,250 מ"מ בשנה ומחסור במקורות מים, מקנים חשיבות עליונה ומכרעת לניהול מושכל של ממשק ההשקיה במטעי התמרים.

מחקר הליזימטר יהווה כלי מחקרי מתקדם, יחודי וחדשני, בעל יכולת לנטר ולחשב את צריכת המים המדויקת של עץ התמר. נתוני השימוש במים, בזמן אמת, יועברו למגדלים באזור, במטרה לצמצם עלויות גידול, להגדיל יבול ולשפר איכות.

עץ תמר בודד צורך כ- 250 מ"ק בשנה, כ- 3,000 מ"ק לדונם בשנה, כך שלחיסכון משמעות גדולה ביותר לחקלאי האזור.

המחקר ממומן ע"י קק"ל ארה"ב וקק"ל ישראל ובהזדמנות זו ברצוננו להביע את הערכתנו הרבה לקק"ל ולכל הגורמים התומכים במחקר החקלאי בחבל אילות.

צוות מו"פ ערבה דרומית.