סיור גדיד תמרים, 01.09.20

כמידי שנה, נערך, הבוקר, סיור הגדיד, המאורגן ע"י אמנון גרינברג, יו"ר שולחן תמר וחוקר במו"פ ערבה דרומית.

לסיור הגיעו כ- 25 אנשים, בהם פרופ' עבד גרה – מנהל השירותים להגנת הצומח והמדען הראשי של משרד החקלאות, משה ברוקנטל – מנהל ענף הפירות במועצת הצמחים, חקלאים וחוקרים מהערבה התיכונה וכן רחל – נכדתו של בן ציון ישראלי, איש העליה השנייה, מחלוצי החקלאות וראש וראשון למחדשי ענף התמר, בא"י.

הסיור שהחל ב-05:00 לפנות בוקר, כלל צפייה בגדיד המכני במטע יטבתה והסבר על שלבי הטיפול בפרי, גדיד מכני במטע סמר, גדיד ידני במטע אליפז, בשיטה הקונבנציונלית, הנהוגה ברוב המטעים וכן גדיד ידני עם מסוע דליים, שמוריד את הפרי למרגלות כלי הגובה .

שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה!