ספקטרומטר לבליעה אטומית חדש במעבדה לקרקע ,מים וצמח

בעקבות מדיניותנו לשיפור השירות לחקלאים ולמחקר החקלאי, אנו שמחים לדווח על הכישת ציוד מתקדם להדירת קטיונים – הספקטרומטר לבליעה אטומית מחברת פרקין אלמר דגם 400 WAAnalyst . המכשיר עומד באתגרים של פרוטוקולים שגרתיים מסובכים ביותר. בנוסף הוא מפחית את הזמן דרוש לניתוח מדגמים והכנת דו"חות.