קרן המלגות ע"ש מרג'ורי (ג'יג'י) סטרום ז"ל, הגשת בקשות עד לתאריך 15/02/18