קרן יק"א – תומכים בערבה ובמו"פ

IMG_0130חברי מועצת המנהלים של קרן יק"א ירדו לערבה לסיור השנתי ובין היתר ביקרו במו"פ החקלאי שם אירחו אותם יאיר אשל מנהל המו"פ החדש וציוותו. יום קודם לכן העניקו במסגרת הביקור בערבה תיכונה פרס לחנן גינת על פעילותו החינוכית ופיתוח אפליקציית המסלולרי.
את האורחים קיבלו יאיר אשל מוטי הררי ונתן מינקובסקי שטרחו והכינו שולחנות עמוסי תמרים, רימונים, מלונים ופומלה שגדלים במו"פ.המלונים והתמרים שהוגשו בתקרובת – מתוקים מדבש. כמו כן התכבדו האורחים וקיבלו כשי בקבוקי ליקר מורולה שמכינים במו"פ.
יאיר סקר בפני האורחים את הפרוייקטים בהם עסוק המו"פ והמחקרים החדשים. הוא סיפר על התכניות לבניית מרכז חדש בשטח המחקרי ועל החיבור שנוצר עם בית הספר "מעלה שחרות" לעידוד בני הנוער לחקור ולעסוק בחקלאות.
בהמשך ביקרו האורחים בשטחי המחקר של הרימונים, הבצל, הסורגום למאכל בהמות וצפו בטכנולוגיות המיושמות במו"פ.
שיאו של הביקור היה טקס גזירת הסרט והחנוכה של הכתה הלימודית החקלאית שהוקמה בעזרת קרן יק"א. במו"פ מקווים כי הקרן תהיה שותפה גם בהמשך הפיתוח וההקמה של המרכז החדש של המו"פ החקלאי.
מישלין, המזכירה הוותיקה של הקרן סיפרה לכתבנו כי קרן יק"א המנהלת את עיזבונו של הברון הירש מעורבת כבר 40 שנה בערבה במיגוון רחב של תחומי פיתוח חקלאי, חינוכי ותיירותי. היא הביעה את בטחונה ששיתוף הפעולה יימשך ומחוייבות הקרן לערבה ואנשיה תימשך.
חברי מועצת המנהלים מישראל, בלגיה, ארצות הברית, אנגליה וצרפת המשיכו לאילת ללינת לילה ולהתכנסות לישיבה השנתית שדנה בחלוקת המשאבים לפרוייקטים השונים.

IMG_0130

חברי מועצת המנהלים של קרן יק"א ירדו לערבה לסיור השנתי ובין