שנה טובה!

שנתברך, שנחייך,
שנצמח, שנשמח,
שנממש, שנתרגש,
שתהיה לנו השנה הכי הכי שנבקש!

אורן בר לבן וכל משפחת מו"פ ערבה דרומית