בדיקת אמצעים כימיים להדברת פוזריום בבצל

פרטי דוח המחקר:

לשליחת הודעה פרטית לחוקר/ת, לחצו על השם למטה, ותשלחו ל "טופס יצירת קשר" בעמוד האישי שלו/ה:

שמות החוקרים:

דרול ג'ילט ונתן מינקובסקי, מו"פ ערבה דרומית, אלי מרגלית, אגף ירקות, שה"מ, אברהם גמליאל, המכון להנדסה
חקלאית, מכון וולקני
הגדרת הבעיה
בשנים האחרונות מתפתחת תופעה של פוזריום בערבה הדרומית בבצל לבן מבצלצלים. המחלה מתבטאת בכתמים ורודים עד כתומים בקליפה החיצונית של הבצל. נוכחות הכתמים האלו פוגעת קשות במאמצי השיווק וגורמת לנזק כספי רב למגדלים.
אשתקד ובשיתוף פעולה עם ד"ר אברהם גמליאל, הצלחנו לבודד את גורם המחלה ולערוך מבחן קוך עם תוצאות חיוביות לגבי הידבקות מחדש של גורם המחלה בכל סוגי הבצל )רגיל, לבן, ואדום(. תוצאות הניסוי לא הראו הבדלים סטטיסטיים מובהקים בנתוני היבול בחיטויי קרקע השונים. לעומת זאת, הבחינה של השפעת חיטויי הקרקע השונים על רמת הנגיעות במחלת הפוזריום הצביעה על נגיעות כללית גבוהה יותר בטיפולי מתיל ברומיד וסולרי + אדיגן. מכיוון שטיפולים אלו היו אמורים להצטיין בהעדר
נגיעות, קיים חשש שמקור ההדבקה העיקרית היה בחומר גלם. הבדיקות שנערכו בבצלצלים טרם הנעיצה בוצעו ממדגם קטן יחסית ולא העלו חשש לנגיעות. בנוסף, הניתוח ההשוואתי של גידול במבנה הרשת העלה חשש שמקור נוסף להידבקות הוא בכניסת חול/אדמה מחוץ לחלקה בשטח הפתוח.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter