הדברה ביולוגית על ידי נגיף טבעי (Oryctes nudivirus ) להדברת קרנפית התמר

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

אלי הררי, דבורה גורדון ויערה סנדומירסקי, המחלקה לאנטומולוגיה, מרכז וולקני.
מבוא והצגת הבעיה

קרנפיות התמר (Oryctes sp.) (משפחת הזבליתיים) הן חיפושיות הפוגעות קשה בעצי תמר ומדשאות. דרני החיפושית מכרסמים בשורשים ונוברים בגזע וכך גורמים לתמותת חוטרים, להפחתה ביבול ולעיתים לנפילת עצים בוגרים. בערבה ובבקעת ים המלח קיימות אוכלוסיות ההולכות וגדלות של החיפושית
הבוגרים מגיחים מהקרקע בחודשים מאי -אוגוסט. לאחר .Oryctes agamemnon הקרנפית השייכות למין ההזדווגות הנקבות מטילות את הביצים מתחת לכפות, באיזורים של צימוח מואץ, בתחתית גזע העץ לייד צמיחת הייחורים או בחלקו העליון, מקום צמיחת הידות. הזחלים הבוקעים מתפתחים בתוך בעץ, ולאחר שלושה שלבי התפתחות מתגלמים במקום. הזחל הבוגר עשוי להגיע לאורך של כ- 10 ס"מ וקוטר של כ- 1 ומסוגלת (Desai et al. 1994) ס"מ. החיפושית הבוגרת, שגודלה כ- 2-3 ס"מ, פעילה כ- 3 חודשים החיפושיות הקרנפיות .(Khoualdia et al. 1997; Soltani et al. 2008) להטיל כ- 30 ביצים בימי חייה בערבה מקיימות בשנה דור אחד בלבד.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter