הדברה ביולוגית של קרנפית התמר (Oryctes sp.) התוקפת תמרים ומדשאות בערבה.

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

אלי הררי, נור צ'חנובסקי ועדי קליש-שדה – – מרכז וולקני
תקציר
הצגת הבעייה. קרנפיות התמר  (Oryctes sp) פוגעות קשה בעצי תמר ומדשאות בערבה. כיום מודברים הדרנים ע"י דיאזינון שהשפעתו על הסביבה רעה. נמצא שהנגיף Oryctes nudivirus מסוגל לקטול מינים שונים של החיפושית כשהוא מועבר בין  בוגרים ע"י מגע. הזכרים מפרישים פרומון התקהלות דבר המאפשר העברה מואצת של הווירוס בתוך האוכלוסייה.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter