יישום יעיל של קוטלי עשבים באמצעות טפטוף בספיקה נמוכה במערכות מנותקות

פרטי דוח מחקר:

במידה ותרצו לשלוח הודעה למחבר המחקר, הקישו על שמו ותועברו לטופס שליחת הודעה, בעמוד האישי שלו.

שמות החוקר/ים:

דרול ג'ילט- מו"פ ערבה דרומית
ד"ר אברהם גמליאל – המכון להנדסה חקלאית, מנהל המחקר החקלאי
ציון דר – אגף ירקות, שה"מ
נתן מינק ובסקי – תחנת ניסיונות יטבתה
הגדרת הבעיה
התמודדות עם עשבים מתבצעת בעיקר על ידי קוטלי עשבים כימיים אשר מיושמים בדרך כלל בריסוס התכשיר על גבי הקרקע (ריסוס קדם הצצה), או על גבי נוף הצמחים (קוטלי מגע). ישנם קוטלי עשבים אשר ניתן ליישם אותם כאשר הגידול התרבותי גדול ומפותח. תכשירים כאלה (סולפוסולפורן, אלאכלור), נקלטים דרך האברים התת קרקעיים של העשבים, על כן יש צורך בפיזורם בקרקע. כיום מבוצע הריסוס על גבי נוף הצמחים, ולאחר מכן מושקית החלקה בהמטרה לצורך שטיפת התכשיר מהצמחים והגעתו לקרקע. יישום קוטלי עשבים אשר יבוצע מתחת לנוף הצמחים ואשר יבטיח פיזור אחיד בחתך הקרקע עשוי להוות פיתרון מתאים להתמודדות עם עשבים בגידולים כאלה. פיתוח ההשקיה בטפטוף התמקד כל השנים בטפטפות בעלות ספיקה גבוהה יחסית ( 1.5-2.5 ל/ש) ובמרווחים גדולים. פיזור המים בקרקעות בהצבת טפטפות בספיקות כאלה יוצר "בצל" הרטבה אשר לא מכסה את כל שטח הקרקע ולכן אינו מתאים להנבטת זרעים או ליישום והפעלת קוטלי עשבים. לכן נכשלו בעבר ניסיונות ליישם קוטלי עשבים באמצעות מערכות השקיה בטפטוף. הטכנולוגיה החדשה של טפטוף במערכת לחץ נמוך  (Low Pressure System – LPS) ובספיקה נמוכה ( 0.6 ל/ש) עשויה להוות פריצת דרך בכל הקשור ליישום תכשירי הדברה בכלל וקוטלי עשבים בפרט.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter