שימוש במלכודות פרומוני התקהלות לצמצום נזקי חיפושיות תסיסה (Carpophilus sp.) במטﬠ תמרים אורגני בﬠרבה.

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

פר' עדה רפאלי, מדעי המזון, יחידה לאיסרם גרעינים, מנהל המחקר החקלאי.

דפנה כרמלי, נירית קטנר, מרג'ורי סטרום – קיבוץ סמר.

שיטות עבודה:

פרומוני-התקהלות של חיפושיות תסיסה נקנו מחברת Great Lakes, ארה"ב בינואר. מלכודות IPS נתלו בשתי חלקות דקל-נור החל מ 27/2/07 ועד ל 17/9/07, המלכודות הורדו למשך הגדיד (הוכחנו בעבר שהפרומוך אינו יעיל עם הבשלת הפרי) והוחזרו לשטח בסוף הגדיר. בכל חלקה נתלו 21 מלכודות במרחק 27  מ' האחת מהשניה, בחלקה צפונית (מספר 4), מוחלף הפרומון פעם בשבוע ואילו בחלקה השניה  )מספר N3) מוחלף הפרומון כל שבועיים. חומר המשיכה (תמרים מהזן דקל-נור) מוחלף בכל המלכודות פעם בשבוע.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter