שימוש במלכודות פרומוני התקהלות לצמצום נזקי חיפושיות תסיסה (Carpophilus sp.) במטע תמרים אורגני בערבה.

פרטי דוח מחקר:

במידה ותרצו לשלוח הודעה למחבר המחקר, הקישו על שמו ותועברו לטופס שליחת הודעה, בעמוד האישי שלו.

שמות החוקר/ים:

פר' עדה רפאלי , מדעי המזון, יחידה לא יסום ג רעינים, מנהל המחקר החקלא י.
דפנה כרמלי, נירית קטנר – קיבוץ סמר.
מבוא:
לכידה המונית (Mass trapping)  היא שיטה להורדת נזקי מזיקים ע"י צמצום אוכלוסייתם ב שטח. בכך המזיק אמנם קיים, אך נזקיו מצומצמים. השיטה בשימוש כאשר אין אפשרות לשימוש בחומרי ריסוס (כבגידולים אורגניים) או כשלא קיימת שי ט ה אחרת לצמצו ם הנזק.
במטע תמרים קונוונציונלי נהוג לרסס בקרטה לצמצום נז קן של ח יפושי ות תסיסה. ב מטעים אורגנים (כבמטע קיבוץ סמר) לא ניתן להשתמש בחומ רזה.
פרומוני-התקהלות של מספר מיני חיפושיו ת תסיסה הם מוצר מדף (יצרן בארה"ב), ומזה מספר שנים נערכים במטע סמר ניסיונות עם פרומונים אל ה במינונים שונים, ותערובות שונות.

לדוח המלא הקישו כאן —> קרא דו"ח מלא

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter