בחינת התגובה של שתילי תמרים מזן מג'הול לריכוזים שונים של מלח ובורון

פרטי דוח מחקר:

במידה ותרצו לשלוח הודעה למחבר המחקר, הקישו על שמו ותועברו לטופס שליחת הודעה, בעמוד האישי שלו.

שמות החוקר/ים:

טריפלר אפי 1, אלכס דוידוב 1, זהבה יהודה 1,2 , ואורי שני 2
-1 מו"פ ערבה דרומית; -2 האוניברסיטה העברית, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית

1. מבוא
במהלך השנים האחרונות עוברים מטעי התמרים באזור הערבה להשקיה במים מליחים או במי קולחין שמקורם בעיר אילת. הקולחים מאופיינים ברמת בורון (B) גבוהה, מעבר לריכוזים המוכרים כסבירים, עבור מרבית הגידולים. תנאי האקלים באזור צחיח זה מגבילים את שטיפת המלחים וה-B, ולכן הקרקעות מליחות ותכולת ה-B בהן גבוהה. בעבודה זו נבחנה ההשפעה של רמת המליחות וריכוז ה-B  במי ההשקיה על יבול תמרים מזן מג'הול. מחקר רב שנתי זה בוחן את שיעורי היבול והאוופוטרנספירציה (ET)  של עצי תמר (Medjool Phoenix dactylifera L., cv. ),   המושקים במים בטווח רחב של רמות מליחות וריכוזי B.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter