בחינת ממשקי השקיה שונים בתמרים מזן מג'הול בהשוואה לליזימטרים

פרטי דוח מחקר:

במידה ותרצו לשלוח הודעה למחבר המחקר, הקישו על שמו ותועברו לטופס שליחת הודעה, בעמוד האישי שלו.

שמות החוקר/ים:

טריפלר אפי 1, אורי שני 2 ואלכס דוידוף 1
1- מו"פ ערבה דרומית; 2- האוניברסיטה העברית בירושלים. הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביב ה.

מבוא ותיאור הבעיה
קיומם של גידולים חקלאיים בכלל ותמרים בפרט מותנה בהימצאות ם של מים )משקעים או השקיה( באזור בית השורשים של הצמח. ייעול ההשקיה )כמות, תדירות וסדירות( הנו מרכיב חשוב לאור התדלדלות מקורות המים מחד, וזיהומם מאידך, כתוצאה מניהול לא יעיל של משק המים ) Or and Hanks, 1993 .) שטף המים מהקרקע לשורש מושפע מהגרדיינט ההידראולי לאורך מסלול הזרימה והמוליכות
ההידראולית ) Gardner,1960 (. שני גורמים אלו תלויים בתכולת הרטיבות של הקרקע באופן לא לינארי ( Mualem,1976 .)
בתהליך קליטת המים על ידי השורש, מתרחש ייבוש בסביבתו המיידית של השורש. כתוצאה מכך חלה ירידה במוליכות ההידראולית, ולירידה בשטף המים אל השורש. תופעה זו בולטת בקרקעות חוליות בהן המוליכות ההידראולית פוחתת באופן תלול עם הירידה בתכולת הרטיבות בקרקע.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter