בחינת ממשקי השקיה שונים בתמרים מזן מג'הול בהשוואה לנתונים המתקבלים מגידולם בליזימטרים.

פרטי דוח מחקר:

במידה ותרצו לשלוח הודעה למחבר המחקר, הקישו על שמו ותועברו לטופס שליחת הודעה, בעמוד האישי שלו.

שמות החוקר/ים:

אפי טריפלר זהבה יהודה- מו"פ ערבה דרומית

רקע ותאור הבעיה
קיומם של גידולים חקלאיים בכלל ותמרים בפרט, בערבה הדרומית מותנה בהשקיה, בשל מיעוט משקעים ודיות גבוהה. ייעול ההשקיה )מבחינת כמות המים ותדירות יישומם( הינו חיוני מכיוון שבערבה הדרומית מתרחשים במקביל שני תהליכים אשר עלולים באופן פוטנציאלי להקטין את קצב הגידול של ענף מרכזי זה: התהליך הראשון הינו עליית מחירי מי הקולחין והמים המליחים; והשני הינו העדר מקורות מים חדשים ומתחדשים. ממצאים ממחקר זה עשויים להוביל להפחתה בכמות מי ההשקיה המיושמים במטע, לחיסכון במים, ולהפניית המים הנכסחים לנטיעות חדשות. היפותזת המחקר גורסת כי היות שכמות היבול ואיכותו נקבעים בתקופת האביב המוקדם, קרי מרץ-מאי, בתקופה זו צריכה להיות מיטבית. יישום כמויות מים נמוכות בכ 03%- מההמלצות, בתדירות גבוהה תאפשר להשיא יבולים מבלי לפגוע באיכותם, ובמקביל, לחסוך במים. לחלופין, ניתן להפנות את המים היכולים להיחסך לפיתוח והרחבה של שטחי הגידול.

לדוח המלא הקישו כאן —> קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter