משק מודל- השקיית תמרים באיכויות מים שונות

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

חוקר ראשי: אפי טריפלר

רקע, תאור הבעיה ומטרות המחקר:

בערבה הדרומית קיים מגוון רחב של היצע מים להשקיית תמרים, בכמות ובזמינות מוגבלת. מטעי התמרים באזור זה מושקים במי קולחין (EC 2.3), מי קו (EC 3.5), מי קו מליח (EC 5) ומי פארן (EC 2.2).  בשנים הקרובות יעמדו לרשות מגדלי התמרים מים מותפלים, שמקורם במתקן ההתפלה באילת שימהלו עם מי קו (EC 1.8).

מחיר המים נקבע לפי רמת המוליכות החשמלית של המים, כפי שנמדדת מידי שנה באוקטובר ע"י מקורות ואגודת המים "ערדום". תעריף המים המליחים נמוך בכ- 23 אג' מהתעריף של מי פארן, 0.7 לעומת 1.06 ש"ח, בהתאמה. השימוש השנתי הממוצע של דונם תמרים בערבה הדרומית הוא כ- 2,800 מ"ק לדונם. לאור ההוצאה השנתית הגבוהה על מים, מסך ההוצאות (כ- 35%) נשאלת השאלה איזה מבין איכויות המים הזמינות כיום לרשות המגדלים, תניב יבול גבוה ואיכותי, באופן שיפצה על העלות של המים.

לדוח המלא הקישו כאן —> קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter