התאמת אגרוטכניקה וטכנולוגיות השקיה לישום הטמנה קבועה של שלוחות טפטוף אל- נגר בגידול בצל בערבה

פרטי דוח המחקר:

לשליחת הודעה פרטית לחוקר/ת, לחצו על השם למטה, ותשלחו ל "טופס יצירת קשר" בעמוד האישי שלו/ה:

שמות החוקרים:

מוגש על ידי: שלמה קרמר – שירות שדה, לה"ד נגב, שה"מ.
אלישע קניג – אגף שירות שדה מרכז, שה"מ.
דרול גילט – תחנת נסיונות "ערבה", מו"פ ערבה דרומית.
צוות היגוי: חסכון בידים עובדות 02-1082

מבוא
בחינת היבטים שונים של ממשק גידול בצל רב שנתי, המושקה באמצעות מערכת שלוחות טפטוף טמונה בקרקע באופן קבוע, נימשכת מזה מספר עונות גידול החל בעונת 2000-1999 . במהלך התקופה נבדקו נושאים שונים של השקיה ודישון. בעונת 2004-2003 נימצא בניסוי דישון כי לשיטת ההשקיה המתמשכת יתרון בשיפור יעילות מתן הדשן לגידול (קרמר 2005 ). בעבודה שבוצעה במערכת ליזימטרים על ידי בן- גל וחובריו 2002 , נימצא כי בגידול בצל, העלאת ריכוז החנקן במי ההשקיה עד לרמה של 60 ח"מ תרמה לעליה ביבול אך מעבר לכך לא נימצאה תגובה. על מנת להגדיר את הריכוז המיטבי לדישון הבצל המגודל בקרקע נבחנו בעונה הנוכחית ארבע רמות דישון.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו" מלא

Facebook
Twitter