תגובת שורשים וצמחים לממשקי השקיה ואיכות מים

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

לויה כץ, זהבה יהודה, אפי טריפלר, ערן סגל ואורי שני

שמירה על איכות משאבי המים וזמינותם, לצד מניעת נזקים סביבתיים כתוצאה מהדשיית גידולים, מחייבת את ייעול השימוש במים לחקלאות. המפתח לייעול מושג על ידי הבנת התהליכים הפיזיקאליים והביולוגיים המתרחשים במערכת הרצף קרקע- צמח- אטמוספרה (SPAC .)
שטף המים במערכת SPAC הינו פאסיבי ומצוי בהתאמה למפל הפוטנציאלים לאורך המערכת. המים נעים מהמדיה הנקבובית של הקרקע לעבר תווך רווי של דופן תאי השורש (המסלול האפופלסטי). מסלול מקביל הינו דרך תעלות מים המצויות על גבי ממברנות תאי השורש (המסלול הסימפלסטי). מסלול זה אינו יכול להיחשב פאסיבי לחלוטין.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter