תגובת שורשים וצמחים לממשקי השקיה ואיכות מים

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

זהבה יהודה 1,2 , אפי טריפלר 1, מנחם מושליון 2 ואורי שני 2
-1 מו"פ ערבה דרומית; -2 האוניברסיטה העברית. הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית

הצגת הבעיה
המפתח לייעול השימוש במים בחקלאות הינו הבנת התהליכים הפיזיקליים והביולוגיים המתרחשים במערכת הרצף קרקע-צמח-אטמוספרה (SPAC). שטף המים במערכת SPAC הינו פאסיבי ומצוי בהתאמה למפל הפוטנציאלים לאורך המערכת. המים נעים מהמדיה הנקבובית של הקרקע לעבר תווך רווי של דופן תאי השורש (המסלול האפופלסטי). מסלול מקביל הינו דרך תעלות מים המצויות על גבי ממברנות תאי השורש (המסלול הסימפלסטי). קליטת מים על ידי צמחים תלויה במפל עומד המים הכולל בשורש ועומד המים הכולל בקרקע (עומד הגובה, העומד המטריצי והעומד האוסמוטי). פוטנציאל המים בשכבת הגבול שבין הקרקע ובין השורש הנו ערך קריטי וחשוב במודלים לתיאור קליטת מים על ידי צמחים.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter