חתך קרקע באזור המזרחי של המו"פ

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

שכבה של קרקע חולית (בעומק מטר) ומתחתיה שכבת נזאז, שכבה חרסיתית בעלת מוליכות הידראולית נמוכה מאד (השכבה הכהה), בעובי משתנה, בין 3-20 ס"מ. שכבה זו גורמת לחידור איטי של מים והיווצרות אזורים מוצפים, מחסור בחמצן בקרקע ותופעות שליליות נוספות.

?
Facebook
Twitter