בחינת גידול שעועית לשיווק טרי בתנאי הערבה

פרטי דוח מחקר:

במידה ותרצו לשלוח הודעה למחבר המחקר, הקישו על שמו ותועברו לטופס שליחת הודעה, בעמוד האישי שלו.

שמות החוקר/ים:

דרול ג'ילט – מו"פ ערבה דרומית
נתן מינקובסקי – תחנת ניסיונות ערבה, מו"פ ערבה
שמעון דר – אגף הירקות, שה"מ

מבוא
הכמויות המשווקות בארץ של שעועית ירוקה וצהובה בחודשים אוקטובר עד מרץ קטנות יחסית ונמכרות בהתאם במחירים גבוהים לצרכן. התנאים האקלימיים של הערבה הדרומית בשילוב עם פתרונות אגרו-טכניים יכולים לאפשר גידול ואספקה של שעועית בחודשים האלו. עובדה זו מהווה יתרון שיווקי כלפי רשתות השיווק. יתרה מכך, כיום ניתן למכן את הגידול כולל האסיף, מיון, ואריזה גם אם היעד הוא לשיווק טרי. מיכון פעולות אלו יביא לחסכון רב בעלויות הגידול תוך כדי הקטנת הצורך בידיים עובדות.
מטרת הניסוי היא:
א. לבחון זנים של שעועית ירוקה וצהובה במועדי זריעה שונים לפי פרמטרים של יבול,
איכות תוצרת, ורגישות לתנאי הערבה (איכות מים ואקלים).
ב. לבחון את התאמת הזנים לאסיף ממוכן.
ג. לערוך היתכנות של הגידול בתנאי הערבה.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter