השפעת אחסון בקירור של בצלצל לפני שתילה על התפתחות הצמח והבכרת היבול

פרטי דוח המחקר:

לשליחת הודעה פרטית לחוקר/ת, לחצו על השם למטה, ותשלחו ל "טופס יצירת קשר" בעמוד האישי שלו/ה:

שמות החוקרים:

דרול ג'ילט – מו"פ ערבה דרומית
נתן מינקובסקי – תחנת נסיונות ערבה
אלי מרגלית – שה"מ, אגף ירקות

מבוא
בערבה הדרומית נהוג לאחסן בצלצל לפני שתילה בשטח מוצל בין משברי רוח לתקופה של כחודש. בשנת 2004 נערכה תצפית בקיבוץ אילות שמטרתה היתה לבחון את השפעת אחסון בקירור של בצלצל לפני שתילה על התפתחות הצמח. בתצפית נראה בבירור שאחסון בקירור קיצר את זמן ההצצה לעומת אחסון בשטח.
אחסון בקירור הינו בשימוש מעשי בפקעות שונות והשפעותיו על התפתחות הצימוח ידועות. תהליך זה נבדק אמנם במשפחת השושנים, אך לא בבצל. מהספרות אנו לומדים ממחקר שנערך בשום שהראה שההשפעה על הצימוח, משקל הבצלים, והיבול תלויים בזן, טמפרטורת .(Braz,L.T.,daSilva,T.J.and Castellane,P.D.1997) הקירור, ותקופת האחסון קיצור משך הגידול עקב אחסון בקירור יביא לחסכון במים ועלויות ההדברה , ואף אולי יאפשר הקדמת השיווק וע"י כך ישפר את רווחיות הגידול. הקדמת השיווק תאפשר הגדלת שטחי הגידול תוך כדי תחרות עם יבוא למשל בבצל צבעוני.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter