מבחן זנים בצלצל

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

חוקר ראשי: דרול ג'ילט – מו"פ ערבה דרומית

חוקרים שותפים: אלי מרגלית – אגף ירקות –  שה"מ,  נתן מינקובסקי – מו"פ ערבה דרומית

רקע, תאור הבעיה ומטרות המחקר:

עיקר גידול בצל בערבה הדרומית הוא משתילת בצלצל. משך שנים הזן בית אלפא משמש כזן המוביל בערבה וברוב אזורי הגידול בארץ. בשנים האחרונות חדרו לשימוש זני מכלוא מתוצרת הארץ ומחברות מחו"ל. זני המכלוא האלו יוצרים יבול רב ובצל איכותי יותר מהזן בית אלפא. על כן, טמונה בהם את היכולת להחליף את הזן בית אלפא, תוך כדי שיפור ברווחיות הגידול.

לדוח המלא הקישו כאן —> קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter