מבחן זנים מלון סתיו ליצוא ושוק מקומי

פרטי דוח מחקר:

במידה ותרצו לשלוח הודעה למחבר המחקר, הקישו על שמו ותועברו לטופס שליחת הודעה, בעמוד האישי שלו.

שמות החוקר/ים:

דרול ג'ילט – מו"פ ערבה דרומית

שמשון עומר – שה"מ, אגף לירקות

נתן מינקובסקי – תחנת נסיונות ערבה – מו"פ ערבה

הגדרת הבעיה

מלון סתיו היה גידול מרכזי וחשוב בערבה הדרומית כאשר היקף השטח הגיע בעבר ל- 1000 דונם. היעד המרכזי היה יצוא לאירופה וטיפוס גליה שלט. היסטורית תקופת השיווק הייתה מסוף אוגוסט ונמשכה עד אמצע דצמבר. לפני כשנתיים, חלה חדירה מסיבית לשווקי אירופה של מלונים מטיפוסים שונים מדרום אמריקה שהביאה לקריסה במחירי השיווק, ועקב כך, ירידה דרסטית בהיקף שטחי הגידול בערבה הדרומית. אמנם, בשנה האחרונה יש חזרה לגידול מלון ליצוא מטיפוסי גליה ובעיקר, מלון אננס כתום לשיווק מקומי.

התחרות הקשה בשווקים מחייבת הקפדה רבה על ייצור פרי באיכות גבוהה – חיי מדף ארוכים, רמת סוכר גבוהה, צורה אחידה וגודל מתאים. לאור המציאות הזאת, חייבים לבחון מחדש טיפוסים שונים של מלון. מציאת זנים מטיפוסים השונים עם אחוז גבוה של פירות ליצוא ובעל איכות גבוהה יתרום להגדלת ההכנסה של המגדל וכך ניתן יהיה להמשיך ולגדל גידול זה בסתיו בערבה.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter