מבחן זנים מלון סתיו ליצוא ושוק מקומי

פרטי דוח המחקר:

לשליחת הודעה פרטית לחוקר/ת, לחצו על השם למטה, ותשלחו ל "טופס יצירת קשר" בעמוד האישי שלו/ה:

שמות החוקרים:

דרול ג'ילט – מו"פ ערבה דרומית
שמשון עומר – שה"מ, אגף לירקות
נתן מינקובסקי – תחנת נסיונות ערבה – מו"פ ערבה דרומית

הגדרת הבעיה
מלון סתיו היה בעבר גידול מרכזי וחשוב בערבה הדרומית כאשר היקף השטח הגיע בעבר ל-1000 דונם.
היעד המרכזי היה יצוא לאירופה. במשך שנים רבות זנים מטיפוס גליה שלטו במזרעים כאשר תקופת
השיווק היתה מסוף אוגוסט ונמשכה עד אמצע דצמבר. חדירה מסיבית לשווקי אירופה מדרום אמריקה של
מלונים מטיפוסים שונים בשנים האחרונות הביאה לקריסה במחירי השיווק, וירידה דרסטית בהיקפי
הגידול ליצוא בערבה. התחרות הקשה בשוק היצוא מחייבת הקפדה רבה על ייצור פרי באיכות גבוהה – חיי
מדף ארוכים, רמת סוכר גבוהה, צורה אחידה וגודל מתאים. בשנתיים האחרונות החלה עליה מחודשת
בהיקף גידול מלון בערבה הדרומית גם לשווקי היצוא , אך בעיקר מלון מטיפוס אננס כתום לשוק המקומי.
מציאת זנים מטיפוסים השונים עם אחוז גבוה של פירות ליצוא ובעל איכות גבוהה יתרום להגדלת הכנסת
המגדל וכך ניתן יהיה להמשיך ולגדל גידול זה בסתיו בערבה.

לדוח המלא הקישו כאן —> קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter