מבחן זנים תירס אביב 2004

פרטי דוח המחקר:

לשליחת הודעה פרטית לחוקר/ת, לחצו על השם למטה, ותשלחו ל "טופס יצירת קשר" בעמוד האישי שלו/ה:

שמות החוקרים:

דרול ג'ילט – מו"פ ערבה דרומית
נתן מינקובסקי – תחנת ניסיונות ערבה, מו"פ ערבה
אפרים צוקרמן – אגף הירקות, שה"מ
מבוא
היקף גידול התירס באזור הערבה הדרומית הינו כ- 1000 דונם בשנה. יעדי השיווק הם לשווקים המקומיים וליצוא כאשר השיווק מתבצע בעונות השוליים: בסתיו עד תחילת חודש פברואר, ובאביב מתחילת חודש אפריל עד אמצע מאי.
בעונות האלו הצמחים חשופים לסופות דרומיות ומערביות, המתרחשות מספר פעמים במשך תקופת הגידול. סופות אלה עשויות לגרום לרביצה ולפגיעה ביבול וביכולת לאסוף אותו.
בעיה נוספת עמה מתמודדים חקלאים היא מליחות גבוהה של מי ההשקיה. צמח התירס נחשב כצמח רגיש למליחות. רמת המליחות הממוצעת במי ההשקיה ( 3.5 ד"ס/מטר) פוגעת ביבול הכללי.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter