מבחן זנים תירס אביב

פרטי דוח מחקר:

במידה ותרצו לשלוח הודעה למחבר המחקר, הקישו על שמו ותועברו לטופס שליחת הודעה, בעמוד האישי שלו.

שמות החוקר/ים:

דרול ג'ילט – מו"פ ערבה דרומית
ד"ר אפרים צוקרמן – אגף הירקות, שה"מ
שאול גרף – מועצת הצמחים
נתן מינקובסקי – תחנת ניסיונות ערבה, מו"פ ערבה דרומית

הגדרת הבעיה
גידול תירס לשיווק ליצוא ושוק מקומי התבסס בשנים האחרונות כחלק אינטגראלי בתוכנית הגידול של
המשקים בערבה הדרומית בעיקר בעונת האביב. השיווק מתבצע מאמצע חודש מרץ עד אמצע מאי. הגידול
באביב הוא בשטח פתוח, אך הערוגות מחופות פלסטיק משך חודש עד חודש וחצי לאחר זריעה.
גידול התירס בערבה הדרומית בעונת האביב נאלץ להתמודד עם מספר קשיים, והם: א. הצמחים חשופים
לסופות דרומיות ומערביות המתרחשות מספר פעמים במשך העונה. סופות אלה עלולות לגרום לרביצה ופגיעה ביבול וביכולת לאסוף אותו. ב. מליחות גבוהה של מי ההשקיה. צמח התירס נחשב כצמח רגיש למליחות, ורמת המליחות הממוצעת במי ההשקיה של 3.5 ד"ס/מטר פוגעת ביבול כללי. ג. אירוע חמסין (טמפרטורות גבוהות מעל 37°C במשולב עם רוחות למשך רצף ימים הגורמות לבעיות בהפריה ובמילוי הגרעין.
מטרת הניסוי היתה לבחון שלושה עשר זנים שונים מטיפוס סופרסוויט (Sh2) לפי פרמטרים של יבול תכונות איכות, והתאמתם לתנאי הגידול בערבה הדרומית.

לדוח המלא הקישו כאן —> קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter