מבחן זני בצלצל 2005-2004

פרטי דוח המחקר:

לשליחת הודעה פרטית לחוקר/ת, לחצו על השם למטה, ותשלחו ל "טופס יצירת קשר" בעמוד האישי שלו/ה:

שמות החוקרים:

דרול ג'ילט – מו"פ ערבה דרומית
נתן מינקובסקי – תחנת נסיונות ערבה
אלי מרגלית – שה"מ, אגף ירקות

מבוא
כמחצית מהיקף גידול הבצל בערבה הדרומית הוא משתילת בצלצל. הזן המוביל משך שנים הוא בית אלפא. היום קיימים מספר זני מכלוא חדשים שאיכותם ויבולם יכולים להוות תחליף לבית אלפא בחלק מעונת הגידול. כמו כן, התפתח בשנים האחרונות שוק לבצל לבן ואדום כאשר התחלופה בזנים רבה.
מטרת הניסוי היא:
א. לבחון זנים של בצל בהשוואה לזן בית אלפא, לפי פרמטרים של יבול, התפלגות
לגודל ואחוזי הפרגה והתפצלות.
ב. לבחון זנים שונים של בצל אדום לפי פרמטרים של יבול, התפלגות לגודל ואחוזי
הפרגה והתפצלות.
ג. לאמת מידע שנצבר תוך מגמה למצוא זנים חלופיים לקיימים.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter