פיתוח ענף בצל ירוק ליצוא ולשוק מקומי

פרטי דוח המחקר:

לשליחת הודעה פרטית לחוקר/ת, לחצו על השם למטה, ותשלחו ל "טופס יצירת קשר" בעמוד האישי שלו/ה:

שמות החוקרים:

אלי מרגלית – אגף הירקות, שה"מ

דוד קניגסבוך – מחלקה לאחסון, מינהל המחקר החקלאי

נחמיה אהרוני – מחלקה לאחסון, מינהל המחקר החקלאי

דרול ג'ילט – מו"פ ערבה דרומית

בני גמליאל – מו"פ לכיש

הגדרת הבעיה

כיום מגדלים בארץ בצל ירוק בהיקף של מעל 7000 דונם. עיקר הגידול מתבצע בשטח פתוח וחלק קטן מתבצע בתוך מבנים מוגנים. הגידול קיים ברוב אזורי הארץ. השיווק מתבצע בעיקרו לשוק המקומי, בצל הגדל בתוך מבנים משווק בעיקר כמוצר הנקי מחרקים. אספקת הבצל מתבצעת כל השנה, אולם בתקופת הקיץ איכות הבצל נמוכה עקב טמפרטורות גבוהות הגורמות לפגיעה בעלים. בנוסף, תריפס הטבק גורם לפגיעה קשה בעלים ולפגיעה משמעותית באיכות ובחורף הבצל חשוף לפגעי סופות וברד העלולים להשמיד את היבול.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter