מחקרים נמשכים

  • הבטחת איכות פרי מג'הול "עסיסי במיוחד" באחסון ממושך.
  • פיתוח הידע להכנת פרי מג'הול "עסיסי במיוחד" איכותי מפרי "בוחל חלקי".
  • אפיון מרכיבים בריאותיים בפרי התמר ופעילויותיהם האנטי-טרשתיות.
  • השפעת שינויים עונתיים והזן על איכות פירות רימון.
  • השפעת משטר ההשקיה (מליחות ותדירות) על איכות פירות רימון.
  • אפיון רכיבי בריאות ופעילויותיהם הביולוגיות במיצויים מפרי המרולה.

 

לכל הדוחות:

שימור איכותי של מג'הול עסיסי במיוחד מפירות ברמות הבשלה שונות

ד"ר חמוטל בורוכוב, יערה דנינו, אמנון גרינברג – מו"פ ערבה דרומית רקע ותאור הבעיה לתמר מזן מג'הול חשיבות מרכזית בכלכלת תושבי הערבה הדרומית. כיום עיקר הכנסות הענף הן מפרי מג'הול…

אין תגובות

ביסוס ערכו הבריאותי של פרי התמר – לימוד הרכב ופעילות נוגדי החמצון בתמרים.

ד"ר חמוטל בורוכוב, סילבי יודנשטיין, יערה דנינו ואמנון גרינברג – מו"פ ערבה דרומית פרופ' מיקי אבירם, ד"ר ביאנקה פורמן - הפקולטה לרפואה בטכניון והמרכז הרפואי רמב"ם. רקע, תאור הבעיה ומטרות…

אין תגובות

פיתוח ידע לזיהוי מזורז של קווי רימון עדיפים לגידול בתנאי הערבה

ד"ר חמוטל בורוכוב, סילבי יודנשטיין, יערה דנינו, אמנון גרינברג – מו"פ ערבה דרומית ד"ר דורון הולנד, זוהר בן-שמחון, עירית בר-יעקב - מטעים, מרכז מחקר נווה יער, מנהל המחקר החקלאי תקציר:…

אין תגובות
סגירת תפריט
נגישות