מינוף אוסף שתילים מורכבים לפיתוח מנגנון חיזוי תכונה מבוסס מטבולום, לשם בחירת שורשי עגבניות עם סבילות מלח משופרת.

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

לצפייה במאמר לחצו ==> כאן

Facebook
Twitter