בחינת התגובה של תמרים מזן מגיהול להשקיה במים ממקורות שונים (קולחים, שפירים ומלוחים)

במהלך השנים האחרונות ﬠוברים מטﬠי התמרים באזור הﬠרבה הדרומית להשקיה במים מלוחים או בקולחים (מא'לת). האחרונים מתאפיינים ברמת בורון גבוהה (ppm 1.2- 2 ), מﬠבר לריכוזי הסף המקובלים ﬠבור מרבית…

אין תגובות

מבחן זני בצל בכיר מאד 2002-2003

דרול ג'ילט - מו"פ ﬠרבה דרומית נתן מינקובסקי - תחנת ניסיונות ﬠרבה - מוייפ ﬠרבה אלי מרגלית - שה"מ, אגף ירקות מבוא בﬠרבה הדרומית מגדלים בצל המשווק לשוק המקומי מתחילת…

אין תגובות