מבחן זני בצלצל 2002-2003

דרול ג'ילט - מו"פ ﬠרבה דרומית נתן מינקובסקי - תחנת נסיונות ﬠרבה אלי מרגלית - שה"מ, אגף ירקות מבוא כמחצית מהיקף גידול הבצל בﬠרבה הדרומית הוא משתילת בצלצל. הזן המוביל…

אין תגובות

השפﬠת מוﬠד הגדיד, משטר השימור ומשך האחסון ﬠל איכות הפרי ביום הוצאתו.

פירות הוצאו מהשימור במוﬠדים שונים והיקף הנזק לפרי נקבﬠ. התוצאות מוצגות באיורים 1 ו-2, יש לזכור שבכל מוﬠד הוצאה מהפריזר, פרי מראשית הגדיד שהה באחסוו כ- 6 שבוﬠות יותר מפרי…

אין תגובות