גידול סורגים מספוא בערבה הדרומית: מבחן זנים וביצויני פרות חלב שניזונו ינל ירק סורגום

רן סולומון וזאב צומברג, שה׳׳מ, המחלקה לבקר; טל קיפניס, מינהל המחקר החקלאי מבוא הﬠרבה הדרומית היא המקור העיקרי לקליטת מי הביוב המטוהרים (טיהור שניוני) של הﬠיר אילת. מים אלה משמשים…

אין תגובות

חקר הגורמים והתהליכים המﬠורבים בתופעת "דילוג שלב" בתמרים מזן מגיהול

אפי טריפלר, אילן שומר וחמוטל נאורי מבוא בתהליכי הבשלה רגילים פירות המג'הול משנים את צבﬠם מפרי בוסר ירוק לצהוב. לאחר מכן, מתרחש בפרי תהליך ההבחלה , מכוון הפיטם אל הﬠוקץ,…

סגור לתגובות על חקר הגורמים והתהליכים המﬠורבים בתופעת "דילוג שלב" בתמרים מזן מגיהול