מזיקי רימון בערבה, הכרה פנולוגיה והדברה משולבת

חוקר אחראי: אבי סדובסקי – מו"פ ערבה דרומית רקע תאור הבעיה ומטרות המחקר : רימון בערבה מהווה נישה ייחודית, חדשה, מבחינת ממשק גידול ושיווק בהשוואה לאזורי הגידול המסורתיים במרכז וצפון…

אין תגובות

אקלום צמחי מדבר לתעשיית הנוי, פרחי קטיף ומילוי ועציצים פורחים

חוקר ראשי: מוטי הררי – ממשק, אינטרודוקציה, השבחה, ריכוז המחקר רקע תאור הבעיה ומטרות המחקר : בדו"ח ועדת ההיגוי לבחינת ענף גידול הפרחים וצמחי הנוי הומלץ, בנוסף על צעדים ארגוניים,…

אין תגובות