בחינת זני רימון בכירים וחדשים

חוקר אחראי: אבי סדובסקי – מו"פ ערבה דרומית רקע תאור הבעיה ומטרות המחקר: לצורך התמודדות, בטווח בינוני וארוך, עם ההשפעה השלילית של עקת החום-אור על הצבע האדום המבוקש ברימונים ניטעו…

אין תגובות

כנימות קמחיות במטעי רימון בערבה דרומית והדברתן

חוקר אחראי: אבי סדובסקי – מו"פ ערבה דרומית רקע תאור הבעיה ומטרות המחקר קמחיות הן מזיקים קשי הדברה. נזקי קמחית ההדר וקמחית הגפן במטעי רימון הולכים ומחמירים. הדברת הקמחיות מתבססת…

אין תגובות