מניעת הסתדקות פירות רימון

פרטי דוח המחקר:

לשליחת הודעה פרטית לחוקר/ת, לחצו על השם למטה, ותשלחו ל "טופס יצירת קשר" בעמוד האישי שלו/ה:

שמות החוקרים:

מוטי הררי, תקוה קגן ועידוא סתר- מו"פ ערבה דרומית

רקע, תאור הבעיה ומטרות המחקר:
יש חשיבות כלכלית ושיווקית גדולה לנוכחות רציפה של פירות הרימון הישראלים בשוקי היצוא. האפשרות לקבל פרי בחודשים בהם חסרים רימונים בשווקים ומחירם גבוה יותר תקנה יתרון מובהק לגידול רימונים בתקופה של פברואר-יולי.
טיפוסי רימון ירוקי עד שפותחו בהודו אוקלמו בערבה ונמצא שבתנאי גידול המקומיים הם פורחים ברציפות כל השנה וניתן לכוון את הנבתם לעונה הרצויה.
עמידותו היחסית של הרימון לתנאי האקלים, הקרקע והמים הקיצוניים בערבה הדרומית מציגה אותו כגידול מטע פוטנציאלי עם יתרון עונתי מסחרי לערבה על פני אזורי גידול מסורתיים בארץ. בתצפית הקדמית, במשך שלוש שנים, נמצא כי בערבה הדרומית הזנים ירוקי העד, EG1 ו- EG2 , הניבו פירות באיכות יצוא בחדשים פברואר–יוני כשהיבול דומה לזה של זנים מסחריים נשירים המניבים בעונה האופיינית, הסתיו. יש חשיבות רבה לפיתוח אגרוטכניקה להכוונת היבול למועד זה.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter