בחינת זני רימונים חדשים ואגרוטכניקה לגידולם בתנאי ערבה דרומית

פרטי דוח מחקר:

במידה ותרצו לשלוח הודעה למחבר המחקר, הקישו על שמו ותועברו לטופס שליחת הודעה, בעמוד האישי שלו.

שמות החוקר/ים:

אבי סדובסקי ותמיר טיקוצ'ינסקי – מו"פ ערבה דרומית

רקע, תאור הבעיה ומטרות המחקר
אחת הבעיות המרכזיות המגבילות גידול רימונים בכירים בערבה ובאזורים חמים נוספים בארץ היא ההשפעה השלילית של עקת החום והאור על צבע הפרי. העקה המשולבת גורמת לאי היווצרות או העלמות הצבע האדום הן בקליפה והן בארילים )גרעיני הפרי(, הצבע המבוקש ע"י צרכני הרימון בחו"ל. גם שני הזנים הבכירים "עכו" ו"שני" שנמצאו כמתאימים לגידול בערבה סובלים מעקת האור והחום ואינם מגיעים לצבע העז אליו מגיעים רימונים מזנים אלה באזורים היותר קרירים. אחד הפתרונות לבעיה זו בטווח בינוני הוא בחינת זני רימון מוכרים וחדשים בעלי פוטנציאל לגידול בערבה. בעוד שבטווח הארוך הפתרון הוא יצירת מכלואים חדשים בעלי רגישות נמוכה לעקת אור וחום. בתכנית זו נבחנים זני וקווי רימון בעלי פוטנציאל לגידול בערבה.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter