חקר הגורמים והתהליכים המﬠורבים בתופעת "דילוג שלב" בתמרים מזן מגיהול

פרטי דוח המחקר:

לשליחת הודעה פרטית לחוקר/ת, לחצו על השם למטה, ותשלחו ל "טופס יצירת קשר" בעמוד האישי שלו/ה:

שמות החוקרים:

אפי טריפלר, אילן שומר וחמוטל נאורי

מבוא

בתהליכי הבשלה רגילים פירות המג'הול משנים את צבﬠם מפרי בוסר ירוק לצהוב.
לאחר מכן, מתרחש בפרי תהליך ההבחלה , מכוון הפיטם אל הﬠוקץ, תוך שינוי הצבﬠ לחום בהיר. ריקמת הניתוק הקיימת בﬠוקץ מתנוונת כתוצאה מאינדוקציה והפרי ניתק מהסנסן.
"דילוג שלב" הוא תופﬠה בה כל הפרי או חלק ממנו משתנים ישירות ממצב בוסר
צהוב למצב של פרי בשל ללא שלב ההבחלה. במקרים חמורים במיוחד, הפרי מתייבש לגמרי. בכל המקרים לא מתהווה רקמת ניתוק ונמנﬠת נשירת הפרי. לפי טﬠנת המגדלים לתופﬠה זו יש שתי צורות ביטוי שונות המופיﬠות כל אחת באזור גיאוגרפי אחר: (1) האקסוקרפ מסביב לﬠטיף מתייבש ונוצרת מﬠין טבﬠת בהירה היקפית. צורה זו של דילוג שלב נפוצה בﬠרבה הדרומית; (2) פרי שלם במצב בוסר, מדלג ﬠל שלב ההבחלה, מתקמט, מתמוטט ומתייבש. דילוג שלב חמור מסוג זה נפוץ בצפון ים- המלח.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter