דילול באמצעות האבקה ובעיות פרתנוקרפיה בזן המג'הול

פרטי דוח המחקר:

לשליחת הודעה פרטית לחוקר/ת, לחצו על השם למטה, ותשלחו ל "טופס יצירת קשר" בעמוד האישי שלו/ה:

שמות החוקרים:

כהן יובל-1 ואפי טריפלר-2

1-המכון למטﬠים מנהל המחקר חקלאי- בית דגן; 2-מוייפ ﬠרבה דרומית

מבוא ותאור הבﬠיה

התמר המצוי (Phoenix dactylifera L.) הנו ﬠץ חד פסיגי, דו- ביתי. הפרח הנקבי מכיל שלוש שחלות המוקפות בﬠטיף. תהליך ההפרייה מתחיל בנחיתת גרגר אבקה ﬠל הצלקת, נביטת הנחשון ולבסוף הפרית הביצית בשחלה. רק אחת משלוש השחלות חונטת ושתי האחרות מתנוונות.

בתמר קיימת תופﬠה של יצירת פירות פרתנוקרפיים. פירות אלה יכולים להיות בﬠלי שחלה אחת (פירות פרתנוקרפיים בודדים)  או בﬠלי שלוש שחלות (פירות "משולשים"). הפירות הפרתנוקרפיים נובﬠים מתקלות בתהליך ההפרייה. פרתנוקרפיה מופיﬠה לﬠיתים בשל תנאי האקלים. טמפרטורות ותנאי לחות שאינם נוחים לנביטת הנחשון מביאים לחוסר חבטה וליצירת פירות פרתנוקרפיים רבים. גם באשכולות שלא הופרו באופן פﬠילְ או שהואבקו באבקה בﬠלת חיוניות נמוכה מתקבל אחוז גבוה של פירות פרתנוקרפיים. כאשר באשכול התקיימה חבטה בפרחים רבים, הפרחים הלא מופרים יתמוטטו וינשרו. אולם, במקרים בהם החנטה באשכול היתה גרוﬠה, כ"א משלוש השחלות תתפתח לפרי משולש חסר ﬠובר, או
שאחת מהן תתפתח לפרי פרתנוקרפי בודד.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter