השפעת חשיפה מקדימה לעקת חום על התפתחות מחלת ההתמוטטות השחורה בסטאר רובי הנגרמת על ידי הפטרייה Scytalidium lignicola

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

לצפייה במצגת המלאה בנושא יש ללחוץ ==> כאן

Facebook
Twitter