השרשת חוטרי תמר קטנים במשתלה כדרך לריבוי תמרים

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

משה גורן, עודד דגני, סיסאי יצחק ויובל כהן
המחלקה לעצי פרי, המכון למדעי הצמח, מנהל המחקר החקלאי.
אפי טריפלר
תחנת ניסיונות יטבתה, מו"פ ערבה דרומית.

מבוא
הוא מענפי החקלאות הרווחיים והיציבים בישראל. (Phoenix dactylifera L.) ענף התמר היקפו בשנת 2006 עומד על כ- 30,000 דונם. בשנים האחרונות מתפתח ענף התמר בקצב של כ- 10% בשנה (מפקד מטעי התמרים 2006 ). באופן מסורתי, התמר מרובה באופן נבחרים חוטרים .(Zaid, 1999 ;2004 , וגטטיבי מחוטרים (איברהים, 1998 ; ברנשטיין גדולים מאוד במשקל של כ- 25-20 ק"ג. בשיטה זו חוטרי הקרקע מנותקים מצמח האם ונלקחים לנטיעה וחוטרי האוויר העליים, הצומחים בחלקו התחתון של הגזע, "מאורגזים" ומושרשים על צמח האם. חוטרים אלה מהווים מעמסה על עץ האם הצעיר, פוגעים בקצב הצימוח שלו, עכבים את כניסתו לניבה ומסרבלים ומייקרים את הטיפול השוטף במטע. בנוסף לכך הצורך בשימוש בחוטרים גדולים, מאפשר ניצול של מספר חוטרים מוגבל לעץ וגורם השמדה של רוב החוטרים הנוצרים על העץ.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter