יבול אשכולות וגודל פרי במג'הול, לוטן

פרטי דוח מחקר:

במידה ותרצו לשלוח הודעה למחבר המחקר, הקישו על שמו ותועברו לטופס שליחת הודעה, בעמוד האישי שלו.

שמות החוקר/ים:

אבי סדובסקי ותמיר טיקוצ'ינסקי-מו"פ ערבה דרומית, ברוך לוזון – שה"מ, לוני שייב וסיימון צ'מברלין ,לוטן

מטרת הניסוי:
לבחון את הקשרים בין מרכיבי היבול השונים והשפעתם על גודל הפרי במג'הול בוגר.
שיטות וחומרים:
בחלקה בוגרת בה בוצע דילול משקי נבחרו לפני הגדיד 7 עצים, ארבעה עם מספר נמוך של אשכולות
לעץ (13) וארבעה עם מספר גבוה של אשכולות (23-18). כל הפרי של העצים נגדד ונשקל במהלך 3
סבב גדיד שנערכו בחלקה (27/08/2009, 14/09/2009, 29/09/2009), מדגם של כ 110 פירות נלקח מכל סבב גדיד וכל פרי במדגם זה נשקל. הפרי חולק ל 6 קבוצות גודל: בין 10 ל 15 גרם (משקל פרי ממוצע 12.5 גרם), 15 עד 20 (משקל ממוצע 17.5 גרם), 20-25 (22.5 ג), 25-30 (27.5 ג), 30-35 (32.5 ג) 35-40 (37.5 ג). (קרא דו"ח מלא)

Facebook
Twitter