גידול סורגום למספוא בערבה הדרומית- 2007

פרטי דוח המחקר:

לשליחת הודעה פרטית לחוקר/ת, לחצו על השם למטה, ותשלחו ל "טופס יצירת קשר" בעמוד האישי שלו/ה:

שמות החוקרים:

טל קיפניס וגלעד הורביץ
תקציר
לאחר מספר שנות עבודה גיבשנו דעה שגידול המכלוא סורגום x עשב סודני מסוגל לספק את התוצאות הטובות ביותר מבין צמחי המספוא הקיציים המיועדים לרפתות החלב בערבה הדרומית. היבול והאיכות של ארבעה מכלואים מצטיינים שנבחרו מתוך שבעה שנבחנו בשנה הקודמת נזרעו בשנה זו בשלושה מועדים:
בחודשים מרס, יוני וספטמבר במטרה לברר האם יש עדיפות למימשק זריעה המאפשר ביצוע של ארבעה קצירים ממאי ועד אוקטובר או שעדיף לבצע שני מזרעים שבכל אחד מהם יבוצעו שני קצירים. במזרע האביבי נערכו ארבעה קצירים והושגו יבולי חומר יבש גבוהים, כדי 2.5 טון לדונם. שלושת היבולים הראשונים היו גבוהים והם מעידים על התחדשות טובה של הקמה לאחר שנקצרה. היבול הרביעי במזרע זה היה נמוך, והוא מוסבר בהתקצרות היום הגורמת להתמיינות של קדקדי הצמיחה ליצור תפרחות . במזרע הקיצי נערכו שני קצירים שהניבו יבולים טובים שהסתכמו בכ- 1 טון חומר יבש לדונם. גם במקרה זה הקמה התחדשה אחרי הקציר השני אך היבול שהתקבל אחרי כן היה נמוך מאד . המזרע הסתוי התפתח לאט ובסוף
חודש נובמבר הערכנו יבול של 150 ק ” ג חומר יבש לדונם. התוצאות אינן מעידות על הבדלים בין הזנים. נתוני השנה מראים להערכתנו שאפשר להסתפק במזרע אחד באביב המניב ארבעה יבולים טובים במקום לקבל תוספת יבול של 220 ק"ג ח"י לדונם משני מזרעים שכל אחד מהם נקצר פעמים.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter