אבטחת איכות ברי תמר ממהוֹל ﬠסיסי על ידי שימור בהקפאה

פרטי דוח המחקר:

לשליחת הודעה פרטית לחוקר/ת, לחצו על השם למטה, ותשלחו ל "טופס יצירת קשר" בעמוד האישי שלו/ה:

שמות החוקרים:

רר/ חמוטל בורוכוב-נאורי, אמנון גרינברג, רר/ בלה לוצקי, סילבי לוי, זיו גרﬠון י מוװפ ﬠרבה דרומית
דר/ אילו שומר, טטיאנה יפרמוב, סבטלנה אלכסנדר י מינהל המחקר החקלאי

תקציר
פרי תמר ﬠסיסי מזן מג'הול הינו מוצר חקלאי מבוקש ורווחי ביותר המהווה גורם כלכלי
חשוב באזורי הﬠרבה, צפון ים המלח ובקﬠת הירדן. לנוכח היתרון הכלכלי הורחבו מטﬠי המג'הול והגידול הצפוי בכמויות הפרי יחייב פרישה של השיווק לאורך כל השנה. פרי ﬠסיסי שאינו משווק מיד מאוחסן בחדרי הקפאה בטמפרטורה של  oC  18- : חלק ניכר מהפרי נפגם במהלך השימור ונפסל לייצוא כשהנזק מתבטא בﬠיקר בהצטברות גושים לבנים מתחת לקליפה ובשילפוח. בנוסף, לﬠיתים קרובות חיי המדף קצרים מדי, נגרמים, איפוא, הפסדים כספיים מצטברים. אבטחת איכות פרי מג'הול ﬠסיסי לאורך כל חודשי השנה תבטיח את המשך הרווחיות הגבוהה של המוצר. המחקר הנוכחי נוﬠד לרכוש את הידﬠ הנדרש לפיתוח הטכנולוגיה המתאימה.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter