בחינת טכנולוגיות להשבחת איכות מי קולחים להשקיית גידולים חקלאיים

פרטי דוח מחקר:

במידה ותרצו לשלוח הודעה למחבר המחקר, הקישו על שמו ותועברו לטופס שליחת הודעה, בעמוד האישי שלו.

שמות החוקר/ים:

שלמה קרמר, גלעד הורביץ, אמנון גרינברג- מו"פ ערבה דרומית

רקע
האקלים השורר בערבה הדרומית הינו מדברי קיצוני. הטמפרטורות בקיץ גבוהות מאד, לחות יחסית נמוכה, קרינה חזקה מאד, העדר משקעים (ממוצע רב שנתי פחות מ 15- מ"מ) וסופות חול בסתיו ובאביב. מי ההשקיה בערבה הדרומית באים משני מקורות. הראשון מקידוחים הפזורים באזור. איכות המים בהם ירודה, וכמותם מוגבלת. מליחות המים המסופקים לחקלאות היא כ 3.5 – -4.5 ד"ס/מ' (שהם כ 650 מ"ג כלור לליטר ויותר).
מקור נוסף של מים לחקלאות הוא קולחי אילת. קולחי אילת לאחר טיפול במט"ש, מועברים צפונה למאגר גדול, ומשם מוזרמים להשקות מטעים, בעיקר תמרים. מליחות המים היא של 2.7-2.2 ד"ס/מ'.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter